Taisyklės

Katalogas.link negarantuoja informacijos tikslumo. Kiekvienas, naudodamas Katalogas.link svetainėje esančią informaciją, prisiima visą atsakomybę dėl šios informacijos panaudojimo pasekmių.

Katalogas.link pasilieka teisę bet kuriuo metu be atskiro perspėjimo panaikinti informaciją.

Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu be atskiro perspėjimo.

Informuojame Jus, jog tvarkome įmonių informaciją, kuri yra vieša ir teisėta pagal Civilinio kodekso 2.71 str. 1d.: "2.71 straipsnis. Juridinių asmenų registro viešumas 1. Juridinių asmenų registro duomenys, registre kaupiami dokumentai ir bet kokia kita registrui pateikta informacija yra vieša."

Dėl duomenų patikslinimo ir kitų klausimų kreipkitės el. paštu: katalogas.link(eta)gmail.com